Auteur: Boudy Pilgram

(Werkgever:) “Beware of the sinkholes”!

Een “sinkhole”, een “zinkgat” of ook wel een “verdwijngat”, zijn benamingen van gaten in de oppervlakte die ontstaan doordat de onderliggende lagen (substraat) geërodeerd zijn. Dat kan een natuurlijke oorzaak hebben door het oplossen van zouten maar kan ook een antropogene basis hebben. De mens dus. Er is één probleem ze zijn niet zo goed zichtbaar vanaf de bovenkant. De “onderstroom” blijft angstvallig verborgen. Pas als er voldoende druk op wordt uitgeoefend collabeert het geheel en wat resteert is een…. gat!

Maar is ditzelfde mechanisme niet te vergelijken met wat er binnen bedrijven gebeurt?
Organisaties die zich voornamelijk bezighouden met bedrijfsdoelen, concurrentiepositie en schaalvergroting maar hoe en door wie dat vormgegeven moet worden is van ondergeschikt belang.
Aan de oppervlakte ziet het er allemaal nog wel oké uit maar een “onderstroom” van ontevredenheid, onrust, onzekerheid (Tata Steel), toename van actief dan wel passief ziekteverzuim, toename van burn-out en andere stress-gerelateerde klachten zorgt voor de onderhuidse erosie

De cijfers liegen er niet om. 1,3 miljoen mensen die meer of mindere mate zich burnt-out voelen. Toename van het ziekteverzuim naar 17% en de prognose van de WHO die voorspelt dat het verzuim in 2030 toegenomen is tot 25% waarvan 70% voor rekening wordt genomen door klachten op psychische basis.

Het paradoxale aan dit verhaal is dat de “onderstroom” dus wel degelijk zichtbaar is. Kijk nog maar eens naar de cijfers….
Wat maakt dat er nauwelijks of slechts traag op gereageerd wordt? Dat het niet gezien of domweg genegeerd wordt? Wat is dan de waarde van Duurzame Inzetbaarheid als “vitaliteit” vertaald wordt naar wat lessen mindfulness of yoga? Dan moet het wel goed komen…toch?

“Human Capital” is de belangrijkste investering die een onderneming kan doen. Ervoor zorgen dat medewerkers goed toegerust zijn op de bij hun passende functie. Dat ze aangesproken worden op hun kwaliteiten (vis in het water) en niet op hun beperkingen (vis in een boom). Dat ze trots zijn op wat ze doen. Dat ze ergens toe bijdragen!

Eens in de zoveel miljoen jaar sterft een groot gedeelte van alle organismen uit ten gevolge van bijvoorbeeld: de inslag van een meteoriet zo’n 60 miljoen jaar geleden wat de meeste dinosauriërs fataal werd. Er zijn 5 van deze extincties tot nu toe geweest
De universiteiten van Princeton, Harvard en Stanford hebben aangegeven dat we ons langzaam maar zeker bewegen richting de zesde extinctie. Ditmaal op antropogene basis. De mens dus!
We creëren dus niet alleen onze eigen “sinkholes” maar wellicht zelfs onze eigen “blackhole”!

2 Redenen waarom je nooit een burn-out hoeft te krijgen !?

Wat zou er gebeuren als er “iets” te vinden was om een burn-out te voorkomen?
En zeg nu niet een pil of iets dergelijks! Er wordt helaas al genoeg “gemedicaliseerd”. We zijn wat dat betreft de regie over ons zelf aardig kwijtgeraakt. Of anders gezegd we hebben het weggegeven, we hebben de macht overgedragen aan medici.
We denken niet meer na over hoe een ongemak is ontstaan en hoe we het kunnen oplossen maar we rennen naar de dokter en die heeft er vast wel een pil voor…
Reclames helpen hier ook niet bij! Als iemand een vette hap naar binnen werkt tijdens de borrel en er last van zijn maag van krijgt, is er *****st waardoor we vrolijk verder kunnen met onze “happy-hour”, bitterbal incluis. Het (alarm-)signaal van je lichaam wordt deskundig “out-of-order” gezet.
En zo ook bij burn-out!

In een artikel van MT werd aangegeven dat “burn-outs” in eerste instantie het probleem ontkenden. Wat extra vitamine C, in het weekend of in de vakantie even bijslapen dan zal het allemaal wel weer goed komen. Toch wel  vervelend die telkens terugkerende migraine. Maar daar hebben we gelukkig Imigran voor! Komt goed!

De “alarmbellen” (weinig energie, slecht slapen, toenemende mate van fysieke klachten) worden genegeerd dan wel weggedrukt. Terwijl je lichaam schreeuwt om aandacht.
Als je je been breekt dan heb je pijn. Die pijn is niet fijn maar dient een belang! Ga even niet op het been staan, daar kan ie op dit moment even niet tegen.
Waarom “bye-passen” we dan wel de tekens van burn-out?
Schaamte? Tekens van zwakte? Falen? Onzekerheid? Waarschijnlijk!

Kan je dit nu voorkomen?
2 redenen die in ieder geval helpen.
Ten eerste: “Gnothy Seauton” staat boven een poort die leidde naar de tempel waar je het Orakel van Delphi kon raadplegen. Vrij vertaald: “Ken jezelf!”.
Immers als je weet wie je bent, wat je kernwaarden zijn, wat voor jou belangrijk is en je hebt de moed om van daar uit je keuzes te maken en er naar te handelen, dan kan het toch niet meer mis gaan. Toch?
Je hebt echter ook te maken met persoonlijkheidskenmerken zoals: perfectionisme, loyaliteit, hoge mate van verantwoordelijkheid, zelfopoffering….enz. die aangeboren dan wel ontstaan zijn tijdens je opgroeien. Valkuilen!
Boven de deur van mijn praktijk zou dan kunnen staan: ‘Herken je valkuilen!’
Dat lukt alleen als je de signalen herkent……!

Ten tweede: “Stop met oordelen!”
Er zijn zo’n 17 miljoen Covid-19 artsen in Nederland en die er allemaal een mening op na houden en er wat van vinden.
Er zijn zo’n 17 miljoen voetbalcoaches die precies weten hoe ze het Nederlands elftal het best kunnen laten spelen.
Er zijn zo’n 17 miljoen mensen die zich mengen in het “racisme-debat”.
Iedereen heeft gelijk maar ook weer niet. Je kunt andere mensen niet beoordelen omdat ze een andere mening of een andere kleur hebben. Je kunt überhaupt iemand anders niet beoordelen. Wie bepaalt dan de meetlat waarlangs je iemand legt? Je blijft waarnemen vanuit je eigen gezichtspunt, met jouw eigen bril. Het zou handig zijn als je je realiseert dat er nog 16.999.999 andere gezichtspunten zijn met even zovele andere meningen.

De enige die je kunt en mag beoordelen dat ben je zelf!
Tenminste……. als je je zelf goed genoeg kent!

Verbinding maakt de sterkste keten

Wat maakt een motor krachtig, sterk en zuinig? De ‘fine-tuning’, de afstemming, de smering van de verschillende onderdelen.
Zo ook bij organisaties. Wat maakt een organisatie krachtig, sterk en vitaal? De verbinding, de interactie, de afgestemde communicatie tussen de werknemers. Ingebed binnen het kader van de bedrijfsdoelstellingen, missie en visie.

Hoe zie je dat het goed gaat met een bedrijf? De term “flow” (Csikszentmihalyi) dekt aardig de lading.
“Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert “ (de alwetende Wikipedia).

Uiteraard beschrijft de psycholoog, met de onuitspreekbare naam, een individueel proces. Maar zou hetzelfde niet van toepassing zijn bij bedrijven?
Als een organisatie floreert dan uit zich dat als een gesmeerde motor. Acties worden verricht met ‘gerichte’ energie en volledige betrokkenheid wat leidt tot succesvolle uitvoering van de activiteiten.
Medewerkers hebben plezier, gaan fluitend naar en van het werk en de klus wordt geklaard. Iedereen “happy-the-peppie”! Het draait als een “zonnetje”.

Maar wat nu als er zand in de motor komt of de olie té drabberig wordt? Er sprake is van slijtage op de onderdelen? Wrijving, warmlopen, lekkage. Er gaan allerlei alarmlichtjes branden en die moeten wel geduid worden.
Bij een niet-soepel lopende organisatie zie je deze alarmlichtjes verschijnen: toename van het ziekteverzuim (onderwijs), onrust op de werkvloer, conflicten, afname van prestatie..enz. En ook deze moeten geduid kunnen worden. Wat inhoudt dat er onder de “motorkap” gekeken moet worden welk onderdeel niet goed functioneert en wat de gevolgen daarvan zijn voor het hele systeem. En hoe deze te herstellen om weer een optimale smering te bewerkstelligen.

De “smering” van een organisatie steunt op de interactie tussen mensen, de verbinding!
Verbinding in eerste plaats met jezelf! Besef hebben van je behoeften, je kernwaarden waar je voor staat, je talenten en hoe je daarvan gebruik kan maken in de werkzaamheden die je vervult.
Verbinding in de 2e plaats met het bedrijf waar je voor werkt. Voel je je betrokken bij de missie en visie van het bedrijf? (bv. oorlogsindustrie). Heeft het raakvlakken met de dingen die jij belangrijk vindt? Wordt er gebruik gemaakt van jouw talenten en krijg je er ook energie voor terug?
Ten derde, verbinding met collega’s. De interactie, de onderlinge communicatie is “key” . Spreken we letterlijk en figuurlijk dezelfde taal?

Verbinding, afstemming is de “WD-40” van elke organisatie!

Hoe het Orakel van Delphi antwoord geeft op burn-out!

Burn-out, een complex samenspel van fysieke, mentale en emotionele invloeden. Zou het niet mooi zijn als we bij een Orakel te rade zouden kunnen gaan om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van deze tijd?

Zo probeerden een 2500 jaar geleden “Grieken” een antwoord te vinden voor de vraagstukken van dié tijd door een pelgrimstocht te ondernemen naar het Orakel van Delphi. Ze beklommen de berg Parnassos naar de tempel van Apollo waar het Orakel audiëntie hield. De vraag werd vervolgens aan de “Pythia“, een priesteres gezeteld op een bronzen “drievoet”, gesteld die in een soort van trance ging, wel of niet onder invloed van ethyleengas, en daar nogal onsamenhangend een aantal kreten uitsloeg. Andere priesters zorgden uiteindelijk voor de vertaling van deze  kretologie. Helaas ook wel eens té cryptisch verwoord waardoor misinterpretatie nog wel eens plaatsvond. Koning Kroisos van Lydië kan hierover meepraten…

Het Orakel beschikte ook over een gezonde dosis humor. Voordat de vragenstellers de tempel betraden moesten ze een poort door waar een inscriptie op was aangebracht: “GNWQI SEAUTON”, “Ken je Zelf! Slechts weinigen was dit opgevallen…..

We hebben geen Orakel nodig om antwoorden te vinden op problemen van deze tijd. Deze zitten in je zelf! Soms is het een kwestie van jezelf in de spiegel aankijken. Soms heb je daar de hulp van een coach of een therapeut voor nodig. Maar die kunnen slechts “vroedvrouw zijn bij het baren van de gedachten en ideeën waar je allang zwanger van bent”(Socrates)