Burn-out Profiling

“Op zoek naar “zingeving”, het
Grote geheel”, waardoor alles betekenis krijgt.” 

Mindsonar Metaprofiel Analyse

Burn-out Profiling oftewel een Burn-out profiel kun je bepalen met een mindsonar metaprofiel analyse.

Een mondvol voor een wetenschappelijk gevalideerde test die meet hoe iemand denkt, zijn denkstijl, en wat iemand belangrijk vind, zijn waarden, binnen een bepaalde context(!). De term “sonar” is afkomstig uit de zeevaart waar door middel van geluidsgolven een zeebodem in kaart wordt gebracht. Analoog daaraan doet de Mindsonar-test hetzelfde maar dan op het niveau van “denkstijlen”. Het brengt in beeld hoe iemand denkt in een bepaalde situatie.

De laatste tijd is er door Burn-outmaster onderzoek verricht vanuit de vraag: ”hoe zou het profiel eruit zien van iemand die last heeft van stress of burn-out?” én “zou je vanuit dat profiel kunnen voorspellen of een persoon een grotere kans maakt om uit te vallen?”

De profielen die tot nog toe in dit kader gemaakt zijn geven een aantal opmerkelijke overeenkomsten te zien.

Het Burn-out profiel” zou er dan als volgt uit kunnen zien: hij is iemand die voornamelijk “reactief” denkt, goed wikt en weegt en neigt naar overal “beren en leeuwen” op de weg te zien. Hij volgt o.a. de weg van “vermijding” , “weg van” een moeilijke situatie. Hij laat zich daarbij leiden door wat “anderen” zeggen. Hij probeert “grip” te krijgen door sterk te hangen naar “procedures”, stappenplannen die zo “specifiek” mogelijk worden vormgegeven. Zijn focus is voornamelijk gericht op wat er allemaal “niet voldoet”. Over het algemeen heeft hij het gevoel dat hij “minder controle” heeft over dingen die gebeuren. Het overkomt hem gewoon, hij kan er niets aan doen. Hij neigt ook wat meer naar het “handhaven” , terugvallen op vaste waarden, niet te veel veranderingen. Bovenal is hij voornamelijk een gevoelsmens (“kinesthetisch”).

Als we kijken naar “kernwaarden” van mensen die een burn-out hebben gehad dan zie je onderstaand schijfdiagram verschijnen. Gerangschikt naar categorisering volgens Graves. Een sterke drang, zoals ook al beschreven binnen de denkstijl “handhaving”, om terug te grijpen naar vaste, traditionele waarden (“geborgenheid”). Maar ook, analoog aan “procedures” en “specifiek” behoefte hebben aan “orde” en structuur. Tevens vindt hij het belangrijk om een sterk sociaal netwerk (“samen”) om zich heen te hebben die hem ondersteunt in zijn proces. Op zoek naar “zingeving”, het “Grote geheel”, waardoor alles betekenis krijgt.

Uiteraard moet je voorzichtig zijn met mensen een hokje te proppen en moet je altijd beducht zijn op individuele verschillen. Immers, iedereen is uniek. Maar vergelijk het met een wegenkaart. Dat is ook geen exacte weergave van de werkelijke omgeving maar het helpt wel om je doel sneller te bereiken!

Gemiddeld profiel van “energie niveau”

Waarden profilering

Herkenbaar?

Dan is de kans groot dat jij te maken hebt met een burn-out. Een uitputtende strijd met alles en iedereen, maar voornamelijk met jezelf. Maak een einde aan die strijd en vind jouw weg uit deze burn-out.

 

Hulp nodig?

Vul onderstaand contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met jou op!