(Werkgever:) “Beware of the sinkholes”!

Een “sinkhole”, een “zinkgat” of ook wel een “verdwijngat”, zijn benamingen van gaten in de oppervlakte die ontstaan doordat de onderliggende lagen (substraat) geërodeerd zijn. Dat kan een natuurlijke oorzaak hebben door het oplossen van zouten maar kan ook een antropogene basis hebben. De mens dus. Er is één probleem ze zijn niet zo goed zichtbaar vanaf de bovenkant. De “onderstroom” blijft angstvallig verborgen. Pas als er voldoende druk op wordt uitgeoefend collabeert het geheel en wat resteert is een…. gat!

Maar is ditzelfde mechanisme niet te vergelijken met wat er binnen bedrijven gebeurt?
Organisaties die zich voornamelijk bezighouden met bedrijfsdoelen, concurrentiepositie en schaalvergroting maar hoe en door wie dat vormgegeven moet worden is van ondergeschikt belang.
Aan de oppervlakte ziet het er allemaal nog wel oké uit maar een “onderstroom” van ontevredenheid, onrust, onzekerheid (Tata Steel), toename van actief dan wel passief ziekteverzuim, toename van burn-out en andere stress-gerelateerde klachten zorgt voor de onderhuidse erosie

De cijfers liegen er niet om. 1,3 miljoen mensen die meer of mindere mate zich burnt-out voelen. Toename van het ziekteverzuim naar 17% en de prognose van de WHO die voorspelt dat het verzuim in 2030 toegenomen is tot 25% waarvan 70% voor rekening wordt genomen door klachten op psychische basis.

Het paradoxale aan dit verhaal is dat de “onderstroom” dus wel degelijk zichtbaar is. Kijk nog maar eens naar de cijfers….
Wat maakt dat er nauwelijks of slechts traag op gereageerd wordt? Dat het niet gezien of domweg genegeerd wordt? Wat is dan de waarde van Duurzame Inzetbaarheid als “vitaliteit” vertaald wordt naar wat lessen mindfulness of yoga? Dan moet het wel goed komen…toch?

“Human Capital” is de belangrijkste investering die een onderneming kan doen. Ervoor zorgen dat medewerkers goed toegerust zijn op de bij hun passende functie. Dat ze aangesproken worden op hun kwaliteiten (vis in het water) en niet op hun beperkingen (vis in een boom). Dat ze trots zijn op wat ze doen. Dat ze ergens toe bijdragen!

Eens in de zoveel miljoen jaar sterft een groot gedeelte van alle organismen uit ten gevolge van bijvoorbeeld: de inslag van een meteoriet zo’n 60 miljoen jaar geleden wat de meeste dinosauriërs fataal werd. Er zijn 5 van deze extincties tot nu toe geweest
De universiteiten van Princeton, Harvard en Stanford hebben aangegeven dat we ons langzaam maar zeker bewegen richting de zesde extinctie. Ditmaal op antropogene basis. De mens dus!
We creëren dus niet alleen onze eigen “sinkholes” maar wellicht zelfs onze eigen “blackhole”!

black-holes, burn-out, extinctie, human-capital, sinkholes