Stress omzetten tot positieve actie!

Samen voor minder uitval, persoonlijk leed en kosten als gevolg van overspannenheid en burn-out. Oftewel strees omzetten naar postieve actie, kwaliteit van leven en kostenbesparing.