Tag: #burnout

‘Perfectionisme is de rode loper naar een burn-out’

 

‘Perfectionisme is de rode loper naar een burn-out’

Perfectionisme staat haaks op efficiëntie en goed leiderschap. Het legt bovendien extra druk
op je collega’s en medewerkers.
Lig je ’s nachts wakker van je werk? Werk je harder en meer dan je collega’s? Is werk nooit echt
af omdat je het nog eens wilt checken en dubbelchecken? Dan ben je een perfectionist. En dat is
jammer, want perfectionisme staat haaks op efficiëntie en goed leiderschap.
Wie zich dreigt te verliezen in details raakt het overzicht kwijt, terwijl net die helikopter view
voor leidinggevenden zo belangrijk is. Perfectionisten hebben het ook moeilijk om beslissingen
te nemen, terwijl dat van een baas natuurlijk verwacht wordt.

Verantwoordelijkheid
Het is goed mogelijk dat je zelf niet beseft dat je aan perfectionisme lijdt, maar je collega’s en
medewerkers er wel degelijk last van hebben. ‘Het is heel typerend dat perfectionisten enkel
details zien en focussen op het negatieve’, licht perfectionisme-coach Marcel Hendrickx toe. ‘Ik
herinner me dat ik ooit een groot rapport moest opstellen en toen dat eindelijk klaar was, kreeg
ik een telefoontje van mijn baas: de formule op pagina 16 klopt niet. Voor hem maakte die ene
fout het hele rapport waardeloos.’ Dat is niet het soort leiderschap dat mensen vooruit helpt,
inspireert en tot betere teamprestaties leidt.
‘Jezelf te veel druk opleggen, harder werken dan je collega’s omdat enkel perfectie goed
genoeg is, geen nee kunnen zeggen omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt, en
blijven doorgaan, ook al zegt je lichaam dat je gas moet terugnemen, dat zijn allemaal
symptomen die elke perfectionist herkent. Perfectionisme is dan ook de rode loper naar een
burn-out’, aldus Hendrickx.

Help, een perfectionist in mijn team
‘Perfectionisten zijn te veel bezig met het beeld dat anderen van hen hebben. Ze zijn erg
onzeker, maar weten dat heel goed te verbergen, omdat ze dikwijls de hardste werkers van het
team zijn. Het zijn de medewerkers op wie je altijd kunt rekenen. Ze doen er dan ook alles aan
dat anderen hen goed vinden en willen niet zozeer de dingen perfect doen, maar zelf perfect
zijn.’Dat werkt uiteraard belemmerend. Perfectionisten doen het goed op werk, maar hebben veel
meer tijd nodig om iets af te leveren, omdat in hun ogen nooit iets volledig af is. ‘Wanneer je
merkt dat je met een perfectionist in je team zit, kun je die geruststellen door te zeggen dat
niemand perfectie verwacht en we daar ook de tijd en de middelen niet voor hebben. We kunnen
ons geen perfectie permitteren, 80 procent is meer dan goed genoeg’, adviseert Hendrickx. ‘Het
is helaas een patroon dat gestuurd wordt vanuit het onbewuste en is dus moeilijk op te lossen.’
‘Als leidinggevende kun je een voorbeeldrol op je nemen door binnen de werkuren zo goed als
alles gedaan te krijgen en op een aanvaardbaar tijdstip naar huis te gaan. Een open gesprek met
de perfectionist kan wonderen doen. Zeg hem dat die Excel er niet perfect uit hoeft te zien en
dat het je enkel om de cijfers gaat. Zeg dat je niet verwacht dat hij je ’s avonds en in het
weekend mailt en stel bijvoorbeeld voor dat hij zijn laptop in het weekend op kantoor laat.’

(Uit: MT.nl)

‘Té hard werken is niet de boosdoener’

 

Burn-out? Té hard werken is niet de boosdoener

Een hoge werkdruk is niet per se de oorzaak van een burn-out. ‘Een gebrek aan
bevlogenheid is de grote boosdoener’, zegt Wilmar Schaufeli, organisatiepsycholoog
aan de Universiteit Utrecht.
Bevlogen mensen werken hard, bruisen van de energie, zijn betrokken en productiever.
Bedrijven met bevlogen medewerkers presteren op een aantal gebieden beduidend beter,
blijkt uit onderzoek (http://www.gallup.com/services/191489/q12-meta-analysis-report-
2016.aspx) van Gallup. Zo ligt de klantloyaliteit tien procent hoger, zijn ze ruim twintig
procent winstgevender en ligt het ziekteverzuim veertig procent lager.
Hard werken hoort erbij
Willen we de prestaties verbeteren, dan hebben we de neiging om te focussen op het
wegnemen van de werkdruk. ‘Dat is helemaal niet zo effectief’, zegt Schaufeli. ‘Je voelt je
hooguit wat minder gestrest, maar van het verminderen van de werkdruk raakt niemand
bevlogen. Bovendien hebben we vaak niet zoveel invloed op de werkdruk. Hard werken
hoort er in veel banen simpelweg bij.’ En dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn: ‘Zijn we
bevlogen, dan kunnen we een hoge werkdruk prima aan.’
Ap Dijksterhuis, psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, beaamt dat wat
drukte geen kwaad kan: ‘Einstein zei dat je het leven kan vergelijken met 􀁹etsen. Je moet
de vaart erin houden, anders val je om. Het probleem ligt vooral in het feit dat we het
gevoel hebben dat we té veel moeten doen.’ Schaufeli: ‘Pas op het moment dat het werk
emotioneel belastend is en we aan allerlei verwachtingen van klanten en collega’s moeten
voldoen, voelen we ons gestrest, zijn we minder productief en lopen we het risico op een
burn-out.’
Focus op de positiviteit
Op de werkvloer zouden we ons daarom moeten richten op de positieve kant; het
aanboren van de juiste energiebronnen. ‘Dat is een tweesnijdend zwaard’, zegt Schaufeli.
‘Enerzijds vermindert de stress, anderzijds neemt de bevlogenheid toe. En bevlogen
medewerkers zitten boordevol energie, zijn trots op hun werk en gaan volledig op in hun
Hét perfecte recept tegen een burn-out.’

Energiebronnen
Wil je een team of organisatie van bevlogen medewerkers, dan moet je als leidinggevende
dus voldoende energiebronnen ter beschikking stellen en mensen in hun kracht zetten.
‘Sociale steun, feedback, een duidelijke toekomstvisie en een goed carrièreperspectief: dat
zijn de belangrijkste knoppen waar je aan moet draaien.’
Managers moeten versterkend zijn, talenten aanboren en medewerkers in hun kracht
zetten. Dat vergt tijd en aandacht. ‘Achterhaal wat medewerkers nodig hebben om hun
werk goed te kunnen doen’, zegt Schaufeli. ‘Functioneringsgesprekken zijn bijvoorbeeld
het uitgelezen moment om te achterhalen waar medewerkers behoefte aan hebben. Geef
daarin ook positieve feedback, daar krijgen medewerkers goede energie van.’

Autonomie
Daarnaast is het belangrijk om een goed teamklimaat te creëren en medewerkers met
elkaar te verbinden. Iedere medewerker moet een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren
aan het geheel. Geef ze een stem en de mogelijkheid om zelfstandig en autonoom hun
werk te doen.’ Ook Dijksterhuis pleit voor autonomie: ‘In de huidige tijd hebben we soms
het idee dat we worden geleefd. Medewerkers zijn gelukkig als ze het gevoel hebben dat
ze veel eigen verantwoordelijk krijgen.’

Tot slot komt het de organisatie ten goede als de leidinggevende ook bevlogen is. ‘Ben jij
als manager zelf bevlogen, toegewijd en energiek dan heeft dat een positieve invloed: een
bevlogen manager maakt een bevlogen team’, aldus Schaufeli.

(Uit: MT.nl)