Hoe het Orakel van Delphi antwoord geeft op burn-out!

Burn-out, een complex samenspel van fysieke, mentale en emotionele invloeden. Zou het niet mooi zijn als we bij een Orakel te rade zouden kunnen gaan om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van deze tijd?

Zo probeerden een 2500 jaar geleden “Grieken” een antwoord te vinden voor de vraagstukken van dié tijd door een pelgrimstocht te ondernemen naar het Orakel van Delphi. Ze beklommen de berg Parnassos naar de tempel van Apollo waar het Orakel audiëntie hield. De vraag werd vervolgens aan de “Pythia“, een priesteres gezeteld op een bronzen “drievoet”, gesteld die in een soort van trance ging, wel of niet onder invloed van ethyleengas, en daar nogal onsamenhangend een aantal kreten uitsloeg. Andere priesters zorgden uiteindelijk voor de vertaling van deze  kretologie. Helaas ook wel eens té cryptisch verwoord waardoor misinterpretatie nog wel eens plaatsvond. Koning Kroisos van Lydië kan hierover meepraten…

Het Orakel beschikte ook over een gezonde dosis humor. Voordat de vragenstellers de tempel betraden moesten ze een poort door waar een inscriptie op was aangebracht: “GNWQI SEAUTON”, “Ken je Zelf! Slechts weinigen was dit opgevallen…..

We hebben geen Orakel nodig om antwoorden te vinden op problemen van deze tijd. Deze zitten in je zelf! Soms is het een kwestie van jezelf in de spiegel aankijken. Soms heb je daar de hulp van een coach of een therapeut voor nodig. Maar die kunnen slechts “vroedvrouw zijn bij het baren van de gedachten en ideeën waar je allang zwanger van bent”(Socrates)